Spørsmål og svar
RSS Feed
Spørsmål og svar : Tripmonster.no > Avbestillingsbeskyttelse
Avbestillingsbeskyttelse kan kun tegnes i forbindelse med bestilling og før betaling er gjort. Etter betalingen kan du ikke komplettere med avbestillingsbeskyttelse. Avbestill...